Cho hình chóp đều S ABCD có cạnh...

Cho hình chóp đều \[S.ABCD\] có cạnh đáy bằng \[a\] và cạnh bên tạo v...

0
Cho hình chóp đều \[S.ABCD\] có cạnh đáy bằng \[a\] và cạnh bên tạo với đáy một góc \[60{}^\circ \]. Thể tích của hình chóp đều đó là
$\frac{{{a}^{3}}\sqrt{6}}{6}$.$\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{6}$.$\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{2}$.$\frac{{{a}^{3}}\sqrt{6}}{2}$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{{{a}^{3}}\sqrt{6}}{6}$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP