Phương trình $ log _ 3 left x...

Phương trình ${{\log }_{3}}\left( {{x}^{2}}-6 \right)={{\log }_{3}}\l...

0
Phương trình ${{\log }_{3}}\left( {{x}^{2}}-6 \right)={{\log }_{3}}\left( x-2 \right)+1$ có bao nhiêu nghiệm?
3.1.0.2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
1.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP