Cho hàm số $y= x ^ pi $...

Cho hàm số $y={{x}^{\pi }}$. Tính ${y}''\left( 1 \right)$.

0
Cho hàm số $y={{x}^{\pi }}$. Tính ${y}''\left( 1 \right)$.
${y}''\left( 1 \right)=0$.${y}''\left( 1 \right)={{\ln }^{2}}\pi $.${y}''\left( 1 \right)=\pi \ln \pi $.$y''(1) = \pi (\pi - 1)$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$y''(1) = \pi (\pi - 1)$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP