Cho biểu thức $P= left text a ^...

Cho biểu thức $P={{\left\{ {{\text{a}}^{\frac{1}{3}}}{{\left[ {{a}^{-...

0
Cho biểu thức $P={{\left\{ {{\text{a}}^{\frac{1}{3}}}{{\left[ {{a}^{-\frac{1}{2}}}{{b}^{-\frac{1}{3}}}{{\left( {{a}^{2}}{{b}^{2}} \right)}^{\frac{2}{3}}} \right]}^{-\frac{1}{2}}} \right\}}^{6}}$ với \[a\], \[b\] là các số dương. Khẳng định nào sau đây là đúng?
$P=\frac{{{b}^{3}}\sqrt{a}}{a}.$$P=\frac{\sqrt{a}}{{{b}^{3}}}.$$P={{b}^{3}}\sqrt{a}.$$P=\frac{\sqrt{a}}{a{{b}^{3}}}.$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
$P=\frac{\sqrt{a}}{a{{b}^{3}}}.$

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP