Khối đa diện đều nào sau đây có...

Khối đa diện đều nào sau đây có các mặt không phải là tam gia...

0
Khối đa diện đều nào sau đây có các mặt không phải là tam giác đều?
Bát diện đều.Tứ diện đều.Nhị thập diện đều.Thập nhị diện đều.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Thập nhị diện đều.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP