Cho hàm y = f left x right...

Cho hàm \[y = f\left( x \right)\] số dương và liên tục trên đoạn \[\l...

0
Cho hàm \[y = f\left( x \right)\] số dương và liên tục trên đoạn \[\left[ {1;3} \right]\] thỏa mãn \[\mathop {\max }\limits_{\left[ {1;3} \right]} f\left( x \right) = 2,\;\mathop {\min }\limits_{\left[ {1;3} \right]} f\left( x \right) = \frac{1}{2}\] và biểu thức \[S = \int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx} .\int\limits_1^3 {\frac{1}{{f\left( x \right)}}dx} \] đạt giá trị lớn nhất, khi đó hãy tính \[\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx} \]
\[\frac{7}{2}\]\[\frac{5}{2}\]\[\frac{7}{5}\]\[\frac{3}{5}\]

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[\frac{5}{2}\]

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP