Biết int limits_1^2 frac x^3 + 6x -...

Biết \[\int\limits_1^2 {\frac{{{x^3} + 6x - 2}}{{{x^2} - x + 1}}dx = ...

0
Biết \[\int\limits_1^2 {\frac{{{x^3} + 6x - 2}}{{{x^2} - x + 1}}dx = \frac{a}{b} + c\ln 3} \] với \[a,b,c\] là các số nguyên dương và \[\frac{a}{b}\] là phân số tối giản. Tính \[P = a - b + c\].
10.6.0.4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
6.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP