Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz...

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có tâm và mặt phẳng ...

0
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có tâm và mặt phẳng có phương trình \[2x + y + 2z + 3 = 0\]. Biết mặt phẳng \[\left( P \right)\] cắt mặt cầu \[\left( S \right)\] theo giao tuyến là một đường tròn bán kính bằng 3. Viết phương trình mặt cầu \[\left( S \right)\].
\[\left( S \right):{\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} + {\left( {z - 3} \right)^2} = 5\].\[\left( S \right):{\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} + {\left( {z + 3} \right)^2} = 25\].\[\left( S \right):{\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} + {\left( {z - 3} \right)^2} = 25\].\[\left( S \right):{\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} + {\left( {z + 3} \right)^2} = 5\].

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[\left( S \right):{\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} + {\left( {z - 3} \right)^2} = 25\].

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP