Có bao nhiêu số tự nhiên có 10...

Có bao nhiêu số tự nhiên có 10 chữ số khác nhau sao cho các chữ số 1,...

0
Có bao nhiêu số tự nhiên có 10 chữ số khác nhau sao cho các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 xuất hiện theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải và chữ số 6 luôn đứng trước chữ số 5?
$544320.$$3888.$$22680.$$25200.$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$22680.$

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP