Cho hàm số y = x^3 - 2018x...

Cho hàm số \[y = {x^3} - 2018x\] có đồ thị là \[\left( C \right)\]. \...

0
Cho hàm số \[y = {x^3} - 2018x\] có đồ thị là \[\left( C \right)\]. \[{M_1}\] là một điểm trên \[\left( C \right)\] có hoành độ \[{x_1} = 1\]. Tiếp tuyến của \[\left( C \right)\] tại \[{M_1}\] cắt \[\left( C \right)\] tại điểm \[{M_2}\] khác \[{M_1}\], tiếp tuyến của \[\left( C \right)\] tại \[{M_2}\] cắt \[\left( C \right)\] tại điểm \[{M_3}\] khác \[{M_2}\], tiếp tuyến của \[\left( C \right)\] tại \[{M_{n - 1}}\] cắt \[\left( C \right)\] tại điểm \[{M_n}\] khác \[{M_{n - 1}}\;\left( {n = 4;5;6;...} \right)\], gọi \[\left( {{x_n};{y_n}} \right)\] là tọa độ của điểm \[{M_n}\]. Tìm n để: \[2018{x_n} + {y_n} + {2^{2019}} = 0\]
673.675.676.674.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
674.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP