Trong không gian với hệ trục tọa độ...

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm \[A\left( { - ...

0
Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm \[A\left( { - 1;0;1} \right),\;B\left( {1; - 2;3} \right)\] và mặt cầu \[\left( S \right):{\left( {x + 1} \right)^2} + {y^2} + {\left( {z - 2} \right)^2} = 4\]. Tập hợp các điểm M di động trên mặt cầu \[\left( S \right)\] sao cho \[\overrightarrow {MA} .\overrightarrow {MB} = 2\] là một đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn đó.
\[\frac{{4\sqrt 5 }}{5}\].\[\frac{{3\sqrt {11} }}{4}\].\[\frac{{\sqrt {41} }}{2}\].\[\frac{{\sqrt {62} }}{4}\].

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
\[\frac{{\sqrt {62} }}{4}\].

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP