Cho m n là các số nguyên dương...

Cho m, n là các số nguyên dương khác 1. Gọi P là tích các nghiệm của ...

0
Cho m, n là các số nguyên dương khác 1. Gọi P là tích các nghiệm của phương trình: \[{\log _m}{x^4}.{\log _n}{x^4} - 14.{\log _m}x - 12{\log _n}x - 4036 = 0\]. Khi P là một số nguyên, tìm tổng \[m + n\] để P nhận giá trị nhỏ nhất.
\[m + n = 20\].\[m + n = 48\].\[m + n = 24\].\[m + n = 12\].

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[m + n = 12\].

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP