Cho dãy số left u_n right xác định...

Cho dãy số \[\left( {{u_n}} \right)\] xác định bởi \[\left\{ \begin{a...

0
Cho dãy số \[\left( {{u_n}} \right)\] xác định bởi \[\left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 2018\\{u_{n + 1}} = {u_n}\left( {u_n^{2017} + 1} \right),\;\forall n \in {^*}\end{array} \right.\]
Tính giới hạn \[L = 2018\lim \left( {\frac{{u_1^{2017}}}{{\sqrt {{u_2}} + \frac{{{u_2}}}{{\sqrt {{u_1}} }}}} + \frac{{u_2^{2017}}}{{\sqrt {{u_3}} + \frac{{{u_3}}}{{\sqrt {{u_2}} }}}} + ... + \frac{{u_n^{2017}}}{{\sqrt {{u_{n + 1}}} + \frac{{{u_{n + 1}}}}{{\sqrt {{u_n}} }}}}} \right)\].
\[{2018^2}\].\[2018\].\[\sqrt {2018} \].\[2018\sqrt {2018} \].

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[\sqrt {2018} \].

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP