Tích của giá trị lớn nhất và giá...

Tích của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f\left( x \...

0
Tích của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f\left( x \right)=-{{x}^{3}}+2{{x}^{2}}-1$ trên đoạn $\left[ -1\,;\,2 \right]$ là
$-\frac{43}{27}$.$-\frac{5}{27}$.$-2$.$-\frac{50}{27}$.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$-2$.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP