Cho hình thang ABCD vuông tại $A$và $B$...

Cho hình thang ABCD vuông tại $A$và $B$ với $AD=2AB=2BC=2a$. Quay hìn...

0
Cho hình thang ABCD vuông tại $A$và $B$ với $AD=2AB=2BC=2a$. Quay hình thang và miền trong của nó quanh đường thẳng chứa cạnh $BC$. Tính thể tích $V$ của khối tròn xoay được tạo thành.
$V=\frac{5\pi {{a}^{3}}}{3}$.$V=\frac{7\pi {{a}^{3}}}{3}$.$V=\frac{4\pi {{a}^{3}}}{3}$.$V=\pi {{a}^{3}}$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$V=\frac{5\pi {{a}^{3}}}{3}$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP