Một chất điểm chuyển động có vận tốc...

Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời $v\left( t \right)$ phụ...

0
Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời $v\left( t \right)$ phụ thuộc vào thời gian $t$ theo hàm số $v\left( t \right)=-{{t}^{4}}+8{{t}^{2}}+500\left( \text{m/s} \right)$. Trong khoảng thời gian $t=0\left( \text{s} \right)$ đến $t=5\left( \text{s} \right)$ chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm nào?
$t=1$.$t=4$.$t=2$.$t=0$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
$t=2$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP