Cho các số thực a b khác 1...

Cho các số thực \[a\], \[b\] khác \[1\]. Biết rằng bất kỳ đường thẳng...

0
Cho các số thực \[a\], \[b\] khác \[1\]. Biết rằng bất kỳ đường thẳng nào song song với trục \[Ox\] mà cắt các đường \[y={{a}^{x}}\], \[y={{b}^{x}}\], trục tung lần lượt tại \[M\], \[N\] và \[A\] thì \[AN=2AM\] (hình vẽ bên). Mệnh đề nào sau đây đúng? .
\[b=2a\].\[{{a}^{2}}=b\].\[ab=\frac{1}{2}\].\[a{{b}^{2}}=1\].

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[a{{b}^{2}}=1\].

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP