Đồ thị hàm số nào dưới đây có...

Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng?

0
Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng?
$y={{2}^{x}}$.$y=\frac{{{x}^{2}}-4x+3}{x-1}$.$y={{\log }_{2}}x$.$y=\frac{{{x}^{2}}}{{{x}^{2}}+1}$.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$y={{\log }_{2}}x$.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP