Cho x^2 frac 1 2 y^2 theo thứ...

Cho \[{x^2};\frac{1}{2};{y^2}\] theo thứ tự lập thành một cấp số cộ...

7
Cho \[{x^2};\frac{1}{2};{y^2}\] theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức \[P = \sqrt 3 xy + {y^2}\]. Tính S=M+m.
1 2 3 \[\frac{{\sqrt 3 }}{2} - \frac{1}{2}\]

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
1

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP