Khoảng cách từ điểm M 1 -1 đến...

Khoảng cách từ điểm \[M(1;-1)\] đến đường thẳng \[\Delta :3x+y+4=0\] là:

0
Khoảng cách từ điểm \[M(1;-1)\] đến đường thẳng \[\Delta :3x+y+4=0\] là:
1.\[\frac{3\sqrt{10}}{5}\].\[\frac{5}{2}\].\[2\sqrt{10}\].

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[\frac{3\sqrt{10}}{5}\].

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP