Tìm tất cả các giá trị của tham...

Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để đồ thị $\left( C \right)$ c...

0
Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để đồ thị $\left( C \right)$ của hàm số $y={{x}^{3}}-3x+m$ cắt trục hoành tại đúng $3$ điểm phân biệt.
$m\in \mathbb{R}$.$m\in \left( 2;+\infty \right)$.$m\in \left( -2;2 \right)$.$m\in \left( -\infty ;-2 \right)$.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$m\in \left( -2;2 \right)$.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP