Tìm số hạng không chứa $x$ trong khai...

Tìm số hạng không chứa $x$ trong khai triển ${{\left( 2x-\frac{1}{{{x...

0
Tìm số hạng không chứa $x$ trong khai triển ${{\left( 2x-\frac{1}{{{x}^{2}}} \right)}^{6}}$, $x\ne 0$.
$240$.$15$.$-240$.$-15$.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$240$.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP