Cho hàm số y=-2 x ^ 3 +6...

Cho hàm số \[y=-2{{x}^{3}}+6{{x}^{2}}-5\] có đồ thị \[\left( C \right...

0
Cho hàm số \[y=-2{{x}^{3}}+6{{x}^{2}}-5\] có đồ thị \[\left( C \right)\]. Phương trình tiếp tuyến của \[\left( C \right)\] tại điểm \[M\] thuộc \[\left( C \right)\] và có hoành độ bằng \[3\] là
\[y=18x+49\].\[y=18x-49\].\[y=-18x+49\].\[y=-18x-49\].

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[y=-18x+49\].

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP