Cho hàm số y=f left x right có...

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị trên đoạn \[\left[ -2;\t...

0
Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị trên đoạn \[\left[ -2;\text{ }4 \right]\] như hình vẽ bên. Tìm \[\underset{\left[ -2;\text{ 4} \right]}{\mathop{\max }}\,\left| f\left( x \right) \right|\].
\[2\].\[\left| f\left( 0 \right) \right|\].\[3\].\[1\].

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[3\].

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP