Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $2...

Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $2\sin x+2\sqrt{2}\sin x\cos x...

0
Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $2\sin x+2\sqrt{2}\sin x\cos x=0$ là:
$x=\pi $.$x=\frac{\pi }{4}$.$x=\frac{\pi }{3}$.$x=\frac{3\pi }{4}$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$x=\frac{3\pi }{4}$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP