Đường cong ở hình bên là đồ thị...

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hà...

0
Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
\[y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+1\].\[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1\].\[y={{x}^{3}}-3x+1\].\[y=-{{x}^{3}}+3x+1\].

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[y={{x}^{3}}-3x+1\].

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP