Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham...

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\in \left[ -10;10 \right]$ ...

0
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\in \left[ -10;10 \right]$ để hàm số $y=\left| m{{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+(3m-2)x+2-m \right|$ có 5 điểm cực trị?
$11$.$9$.$7$.$10$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$10$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP