Số mặt phẳng cách đều tất cả các...

Số mặt phẳng cách đều tất cả các đỉnh của một hình lăng trụ tam giác là:

-3
Số mặt phẳng cách đều tất cả các đỉnh của một hình lăng trụ tam giác là:
$2$.$3$.$4$.$1$.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
4
$4$.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
-3
Đáp án đúng của câu này là:
$4$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP