Tìm tập xác định của $D$ của hàm...

Tìm tập xác định của $D$ của hàm số $y=\frac{\sqrt{3x-1}}{\log \left(...

0
Tìm tập xác định của $D$ của hàm số $y=\frac{\sqrt{3x-1}}{\log \left( 3x \right)}$.
$D=\left( 0;+\infty \right)$.$\left[ \frac{1}{3};+\infty \right)$.$D=\left( 0;+\infty \right)\backslash \left\{ \frac{1}{3} \right\}$.$D=\left( \frac{1}{3};+\infty \right)$.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$D=\left( \frac{1}{3};+\infty \right)$.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP