Trong không gian tọa độ Oxyz đường thẳng...

Trong không gian tọa độ \[Oxyz\], đường thẳng đi qua điểm $A\left( 1;...

0
Trong không gian tọa độ \[Oxyz\], đường thẳng đi qua điểm $A\left( 1;-2;3 \right)$ và có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{u}=\left( 2;-1;-2 \right)$ có phương trình là:
$\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z-3}{-2}.$$\frac{x-1}{-2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z-3}{2}.$$\frac{x-1}{-2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-3}{-2}.$$\frac{x+1}{2}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+3}{-2}.$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z-3}{-2}.$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP