Chọn khẳng định sai trong các khẳng định...

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

0
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng.Phép tịnh tiến biến một đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính.Phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP