Đồ thị hàm số $y= frac x+1 2-x...

Đồ thị hàm số $y=\frac{x+1}{2-x}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng:

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$y=-1.$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP