Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định...

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

0
Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
Trong không gian hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.Trong không gian hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.Trong không gian hai mặt phẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.Trong không gian hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Trong không gian hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP