Có các phát biểu sau: a Phân lân...

Có các phát biểu sau:(a) Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới ...

0
Có các phát biểu sau:
(a) Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+).
(b) Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa trắng.
(c) Trong phòng thí nghiệm, N2 được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hoà.
(d) Amoniac lỏng được dùng làm chất gây lạnh trong máy lạnh.
(e) Phân urê có công thức là (NH4)2CO3. Số phát biểu đúng là
2. 5. 4. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP