Cơ cấu sử dụng lao động nước ta...

Cơ cấu sử dụng lao động nước ta có sự thay đổi mạnh mẽ trong những nă...

0
Cơ cấu sử dụng lao động nước ta có sự thay đổi mạnh mẽ trong những năm gần đây chủ yếu là do?
số lượng và chất lượng nguồn lao động ngày càng được nâng cao tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật và quá trình đổi mới năng suất lao động nâng cao chuyển dịch hợp lí cơ cấu lãnh thổ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật và quá trình đổi mới

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP