Vùng kinh tế trọng điểm không có đặc...

Vùng kinh tế trọng điểm không có đặc điểm đặc trưng nào sau đây?

0
Vùng kinh tế trọng điểm không có đặc điểm đặc trưng nào sau đây?
có tỉ trọng lớn trong GDP của quốc gia, tạo ra tốc độ phát triển kinh tế nhanh cho cả nước và có thể hỗ trợ cho các vùng khác có khả năng thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ đó nhân rộng ra cả nước bao gồm phạm vi nhiều tỉnh / thành phố và tương đối ổn định theo thời gian hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tập trung nhiều tiềm lực kinh tế và hấp dẫn các nhà đầu tư.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
bao gồm phạm vi nhiều tỉnh / thành phố và tương đối ổn định theo thời gian

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP