Nhận định nào sau đây không đúng về...

Nhận định nào sau đây không đúng về tài nguyên đất ở ĐB sông Hồng?

0
Nhận định nào sau đây không đúng về tài nguyên đất ở ĐB sông Hồng?
đất là tài nguyên có giá trị hàng đầu của vùng khoảng 50% đất nông nghiệp có độ phì cao và trung bình, thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp đất chua phèn, nhiễm mặn của vùng ít hơn nhiều so với ĐBSCL do canh tác chưa hợp lí nên ở nhiều nơi đã xuất hiện đất bạc màu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
khoảng 50% đất nông nghiệp có độ phì cao và trung bình, thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP