Cơ chế có thể dẫn đến làm phát...

Cơ chế có thể dẫn đến làm phát sinh đột biến cấu trúc NST là:

0
Cơ chế có thể dẫn đến làm phát sinh đột biến cấu trúc NST là:
Rối loạn trong nhân đôi NST.Một số cặp NST nào đó không phân li trong giảm phân.Trong nguyên phân có 1 cặp NST nào đó không phân li.Toàn bộ NST không phân li trong phân bào.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Rối loạn trong nhân đôi NST.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP