Con lắc lò xo dao động theo phương...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 8 cm và chu kì T. Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc lực đàn hồi cực đại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu là T/3. Tốc độ của vật tính theo cm/s khi nó cách vị trí thấp nhất 2 cm là

A. 57,3 cm/s; B. 83,12 cm/s; C. 87,6 cm/s; D. 106,45 cm/s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP