Khi gắn quả nặng m1 vào một lò...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Khi gắn quả nặng m1 vào một lò xo, nó da...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Khi gắn quả nặng m1 vào một lò xo, nó dao động với chu kì 4 s. Khi gắn quả nặng m2vào lò xo đó nó dao động với chu kì 3 s. Khi gắn một vật m có khối lượng bằng m1-m2 vào lò xo đó thì chu kì dao động của chúng là:
A. 1 s; B. 2,64 s; C. 3 s; D. 4 s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP