Khi gắn vật có khối lượng m1= 4...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi gắn vật có khối lượng m1= 4 kg vào một lò x...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi gắn vật có khối lượng m1= 4 kg vào một lò xo có khối lượng không đáng kể, nó dao động với chu kì T1 = 1 s. Khi gắn vật khác có khối lượng m2 vào lò xo trên nó dao động với khu kì T2 = 0,5 s. Khối lượng m2 bằng bao
nhiêu?
A. 0,5 kg; B. 2 kg; C. 1 kg; D. 3 kg.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP