Con lắc lò xo gồm vật m =...

Chương 1: Dao Động Cơ Con lắc lò xo gồm vật m = 200 g và lò xo k = 0,...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Con lắc lò xo gồm vật m = 200 g và lò xo k = 0,5 N/cm dao động điều hòa với chu kì là
A. 0,2 s. B. 0,4 s. C. 50 s. D. 100 s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP