Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 2 m/s. B. 0,5 m/s. C. 1 m/s. D. 0,25 m/s.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP