Tia Rơn-ghen tia X có A cùng bản...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Tia Rơn-ghen (tia X) có A. cùng bản chất với ...

-1
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Tia Rơn-ghen (tia X) có
A. cùng bản chất với tia tử ngoại.
B. tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.
C. điện tích âm nên nó bị lệch trong điện trường và từ trường.
D. cùng bản chất với sóng âm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

tia rơn-ghen (tia x), tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, sóng vô tuyến có cùng bản chất là sóng điện từ nên chọn a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP