một chất điểm dao động điều hòa có...

Chương 1: Dao Động Cơ một chất điểm dao động điều hòa có pt x=cos(4bi...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

một chất điểm dao động điều hòa có pt x=cos(4bi t- bi/3). tìm caics thời điểm vật qua VTCB và chuyển động ngược chiều dương

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP