Hạt nhân Cu có bán kính 4 8...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Hạt nhân Cu có bán kính 4,8.10-15m. Biết ...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Hạt nhân Cu có bán kính 4,8.10-15m. Biết 1u=1,66055.10-27kg. Khối lượng riêng của hạt nhân đồng xấp xỉ bằng

A. 2,259.1017 kg/m3

B. 2,259.1027 kg/m3

C. 2,259.1010 kg/m3

D. 2,259.1014 kg/m3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP