Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng khoảng cách...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng khoảng cách ...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng khoảng cách giữa hai khe là 0,9mm. Hai khe đặt cách màn ảnh bằng 1,8m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc λ =0,6um. Vân sáng bậc 4 cách vân sáng chính giữa một khoảng là

A. 4,8mm B. 2,4mm C. 1,2mm D. 3,6mm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP