Một cuộn dây thuần cảm được mắc vào...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Một cuộn dây thuần cảm được mắc vào ha...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Một cuộn dây thuần cảm được mắc vào hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha. Coi điện trở thuần của các cuộn dây trong máy không đáng kể. Nếu roto của máy quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I. Nếu roto của máy quay với tốc độ 2n vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

A. I B. 2I C. 4I D. 0,25I

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có u = e và tỉ lệ thuận với tốc độ quay roto

zl tỉ lệ với tần số, nên cũng tỉ lệ với n

=> i = u/zl không phụ thuộc vào tốc độ quay của roto

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP