Một vật nhỏ dao động điều hòa cứ...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật nhỏ dao động điều hòa cứ sau thời gian...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật nhỏ dao động điều hòa cứ sau thời gian T thì lại có một lần động năng của vật bằng một nửa giá trị cực đại của nó. Tần số dao động của vật nhỏ là

A. π/2T B. π/T C. 1/4T D. 1/2T

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khi Wd = 1/2 Wđ max thì v= ±vmax /√2

Từ giản đồ hình vẽ => chu kì dao động là 4T tần số dao động là 1/4T

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP