Trong thí nghiệm Y –âng về giao thoa...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Trong thí nghiệm Y –âng về giao thoa ánh sáng...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Trong thí nghiệm Y –âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng vân trên màn là 1,2mm. Trên màn quan sát trong khoảng giữa hai điểm M và N ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 2mm và 4,5mm có

A. 2 vân sáng, 2 vân tối

B. 3 vân sáng, 2 vân tối

C. 2 vân sáng và 3 vân tối

D. 3 vân sáng và 3 vân tối

Trong thí nghiệm Y –âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng vân trên màn là 1,2mm. Trên màn quan sát trong khoảng giữa hai điểm M và N ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 2mm và 4,5mm có

A. 2 vân sáng, 2 vân tối

B. 3 vân sáng, 2 vân tối

C. 2 vân sáng và 3 vân tối

D. 3 vân sáng và 3 vân tối

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vị trí vân sáng: x = ki => 2≤ ki ≤4,5 =>1,6 < k < 3,8

k ={2,3} có 2 vân sáng

vị trí vân tối: x =(k+0,5)i => 2 ≤ (k+0,5)i ≤ 4,5 => 1,1≤ k ≤3,3

k={2,3} có 2 vân tối

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP